Opdracht voor WijDoenPromo

april 3, 2013 in Geen categorie

Intussen is de opdracht compleet; een 1:500 stedenbouwkundige maquette in opdracht van WijDoenPromo.

In het kort: een model van een technisch principe, toegepast op een nader te bepalen locatie. De maquette is een weergave van een fictieve omgeving, uitgevoerd in een gecomprimeerd landschap.
In verband met aan te vragen patenten kunnen er nog geen gedetailleerde foto’s getoond worden. Deze volgen later.