De Maten

In samenwerking met Roy Gorissen en in opdracht van Hebly Theunissen Architecten heb ik de opdracht gekregen om een plan te maken voor een nieuw winkelcentrum in de wijk ‘de Maten’ te Apeldoorn. De twee huidige winkelcentra voldoen niet aan de eisen van deze tijd en zijn beiden te klein om op lange termijn te kunnen overleven. Op een centrale braakliggende locatie is er ruimte om een nieuw commercieel centrum te bouwen.

Gevraagd werd een centrum te ontwerpen waarin minimaal een grote supermarkt, tien tot vijftien kleinere winkels en een aantal buurtondersteunende functies gevestigd konden worden. Een bekend probleem zijn de parkeeroplossingen. Niet alleen de grote oppervlaktes die hier mee gemoeid gaan, maar ook het ontzien van de omliggende bebouwing en natuurlijk de bewoners. Dit is opgelost door een zo groen mogelijk parkeerveld te maken, waarbij de huidige bewoners hun eigen parkeerplaatsen hebben. De afscherming hiervan, door middel van een bomenhaag, geeft hen meer ruimte ten opzichte van de nieuwbouw. Wel kunnen zij, net als alle bewoners van de wijk, optimaal gebruik maken van het nieuwe praktische winkelcentrum.
 
Het ontwerp is gebaseerd op een grote wand langs de straatzijde, die de curve van de hoofdweg volgt. De rust die dit uitstraalt zorgt dat het nieuwe gebouw in de omgeving opgenomen wordt en maakt van het binnenplein een aangename, beschermde omgeving voor de consument. Een terras en de brede boulevard met bomenrijen geven het nieuwe centrum een modern en vertrouwd uiterlijk.
Rekening is er gehouden met de verkeerscirculatie; het toepassen van éénrichtingsverkeer bevorderd de doorstroom. Leveranciers kunnen op de daarvoor aangewezen plekken laden en lossen, zonder het winkelend publiek te hinderen.
Het vrij hoge percentage ouderen in de wijk wordt bediend door makkelijk toegankelijke winkels. Op het dak van het winkelcentrum worden aanleunwoningen-op-afstand gebouwd die ouderen de kans bieden op een mooie, centrale locatie in Apeldoorn te wonen; onder begeleiding én dichtbij de winkels.
Sfeerbeeld 02_edit.psd

Sfeerbeeld 02_edit.psd

Sfeerbeeld 03.psd

Sfeerbeeld 03.psd

100531 - Kaart_Apeldoorn

100531 - Kaart_Apeldoorn

Sfeerbeeld 02_edit.psdSfeerbeeld 03.psd100531 - Kaart_Apeldoorn